Кыргызстан жонундо обондуу ырлар


11 Apr

Ыр жыйнак
※ Download: Кыргызстан жонундо обондуу ырлар


Ата эне жонундо ыр саптар

кыргызстан жонундо обондуу ырлар

Толкунуңа ак бешиктей терметкен, Ал күндөрдү дале эстеп жүрөмүн. Кызылы кубарып көөнөрүп, Кызыгы тепчилип төөнөлүп. Аш бышып даяр болгончо Айтылып жатты ар кыл кеп. Керек болсо берер элем жанымды, Жан ордуна келет тилди сурагым. Учурда Казакстандын Алматы шаарында жашайт. Өткөөл жолдон өтүп жүр Машинадан сак болуп Билгин жолдо жүргөндү Эрежеге так болуп. Кылаасынан көк ирими жалтылдап, Бүткөн өңдүү бир тамчы суу сыйкырдан.

Ыр жыйнак

кыргызстан жонундо обондуу ырлар

Жигиттер мырза болбой тайкы чыгып, Кыздарын кетип жатат сырт тарапка, Башка улут көзүн артып илип жатат, Тукумуң эмне болот ачык айтса? Чындыкты айтам, досум, угуп тур, чычалабай, Башыңда коюу түтүн, быкшыган чычаладай. Alternatively, press and hold the Option key at startup to select the volume containing the installer. Атам аскар тоодой кубат биз үчүн, Секиси бар, жайлоосу бар өрүлүү. Ооба чындык, кара түтүн каптагандай, Чалкеш заман чындыгы жок кайнагандай, Окаат үчүн тентиреп ар кай жакка, Уул-кызын чачыраткан заман кандай. Катар жыл менин кезегим Арылап барат, арылап. Жаатташкан кастар көзүн артпаса, Эл бийлери эл байлыгын чачпаса. Узак жыл өтсө арадан Улгаят тура ар адам.

Кыргыз музыкасы

кыргызстан жонундо обондуу ырлар

Көздөн чачып сен жалын, Көктөн чачып күн жалын, Эки ысыкка чыдабай Эрип барат бир жаным. Бул ыр аялдар отко тегеренип отуруп ырдаган ыр. «Теңир тоо» аттуу китептин автору жана «Москва кайрыктары-1», «Аруу дүйнө-1», «Аруу дүйнө-2», «Кыздар ай-3» ыр жыйнактарында ырлары жарык көргөн. Атуулдуктун аты бийик баарынан, Ыйык милдет ар бириңе тагылган. «Кийим бычканда», «Тон чык» деген ырларды айтууга болот. Көркөмүң тартылып көз алдыма, Көзүмдөн тамчылайт мөлтүр жашым. Ансамблда жалаң кыргыздын улуттук аспаптары ойнолгон.

Мугалим жонундо ырлар макалдар

кыргызстан жонундо обондуу ырлар

Жараткан жеткирсе экен ниетибизге, Жашоого келген жокпуз ойногону. Кең мекеним башталат, Карапайым дыйкандан, Мээнеттенген малчыдан. Урмат менен ийилип ата журтка, Ийменчиктүү кыргызга келин болсун. Онтоп келген оорулуу Ойноп кетет бул көлдөн. Член одной молодежной банды был убит. Каадабызды тебелеп, болбос ишке, Кагаз үчүн баш сайып иштейбиз ээ? Жапа чеккен жаш баатырдын жүрөк каны оргуган, Тээ тетиги кашка булак жарып чыккан зооканы. » десе көп жеңем Ойлонуп сырын чечпегем.

эне тил жонундо обондуу ырлар

кыргызстан жонундо обондуу ырлар

Карап тарых мүлдөсүн, Эсинди жый! Слишком качественное преобразование видео с поддержкой данной програамы просто и просто. Манас, Манас болсо дагы мактанчыңар, Мамлекетти алга сүйрөп баспайсыңар. Элдик ырлардын элге сиңирилишине чоң ролун ойногон аткаруучулар М. Айласын ойлоп тапкын деп Аялым мойнун бурады. Кайрылып сынды кош мүрүң, Калк сүйгөн тилиң жок бүгүн. Мүдүрүлүп бутуң тайып аксаса, Жуурулушкан журттан алгын ак бата. Кайыр сунсам «Алла ыраазы кызым» деп, Көздөрүнөн бермет тамчы кулады.

Мугалим жонундо ырлар макалдар

кыргызстан жонундо обондуу ырлар

Озгочо мага эн жаккан патриоттук сезимдерди жараткан ырлар дайыма журогумду ээлеп келет. Жайдыр, кыштыр жайлоо жыттуу илеби, Баласында бардык ою — тилеги. . Молдо Нияз гимназия мектебин 1991-жылы бүтүрөөр замат Кадамжай кыргыз лицейин атайын математика жана физика багыты боюнча окуп, аны 1993-жылы аяктаган. Көз салып күнгөйдөгү алп тоолорго, Козголбой тиктеп, батчумун ойлорго: «Ал тоонун чыксаң эгер чокусуна, Көрөсүң дүйнө элин — баары ошондо! Дүкөн болуп намысың акчалууга, Дүйнөнү бүт теңсиздик башкарууда. Жаша пендем, жашоону текке өткөрбөй.

Мугалим жонундо ырлар макалдар

кыргызстан жонундо обондуу ырлар

Ай жаркыйт асманда жөн эле, жылдыздар жымыңдашып. Ош обулусунун Өзгөн районуна караштуу 1-Май айылында 1990-жылдын 29-июлунда мугалимдин үй-бүлөсүндө төрөлгөн. Улуу тоонун ою, кыры, түздөрү, Уйпаланган саргыч чөптөр күздөгү. Алмустактан ата-бабаң калтырган, Ал мурасын бабалардын барктай бил! Энеке, бар дүйнөмдүн жарымысың, Мен болсом бир тал чырпык, Энекем, сен анын тамырысың. Адал эмгек, адам эркин чыңалтып, Кыйын кезең келсе кайра чыйралтып.

Кыргыздар, кыргыз жери жөнүндө ырлар

кыргызстан жонундо обондуу ырлар

Билбестен эне тилди жүргөнчөктү, Балыктай дудук болуп калган жакшы. Мекени бизде жаңгактын Түшүмүн жыйнап албассың. Балапан эрке мүнөз балалыгым, Баш ийген мыйзамына табигаттын. Сценарий күндө эле эмес, Саат сайын алмашат. Өз элинин үрп-адатын билбей туруп, Бөтөн элдей тебелешип ата төрүн. Ысык-Көлүм, көк асмандай керемет, Суктандырган бул нерсеге не жетет.


Мугалимдер жонундо обондуу ырлар 30.12.2018

кыргызстан жонундо обондуу ырлар

Өткөөл мезгил өгөйлөгөн кез келди, Өз тилиңди унуткарбай сактай бил. Эр жетилдим мекен үчүн жан берип, Мекен үчүн таштан бекем турамын! Коргондор аз деп элесин Коп ойдун баскан белесин Коз мончок кыздар а кезде Корсоткон эмес денесин. Төрт кыргыз чогулушсак, түбүбүз бирге дейбиз, Коңкобай, оштук сарт деп, эмнеге бөлүнөбүз? Айкөл кыргыз Манас тукуму, Айланайын момун эл турат. Оо, Ала-Тоо, сырдуу болуп көңүлүң Ичтен сызып капалуудай көрүндүң. Элин жок болсо сен жоксун Энкейип башын ийип жур. Это значит, что при просмотре панорамной фотке юзер видит исключительно ту доля изображения, коия его интересует в слишком данный момент, и что при стремлении он имеет возможность оглядеться по сторонам, безразлично посмотреть наверх и вниз, а и еше приблизить или же отдалить немного отдельные составной части изображения. Кылчак карап койбой тарых сапарын, Кызыл күндүн билбей кайра батаарын.


Генератор ключей для origin скачать
Гдз по литературе 2 класс свиридова 2 часть
Алиги жонундо окуялар file
Комментарии
* Адрес электронной почты не будет отображаться на сайте.
ДАННЫЙ САЙТ БЫЛ СОЗДАН, ИСПОЛЬЗУЯ